nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові арабійський

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою І — арабІйський.

арабі́йський

арабі́йський, -ка, -ке

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

епідеміоло́гія або епіде́міологія