nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові арабка

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — арАбка.

ара́бка

ара́бка, -ки, -ці; ара́бки, -бок

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

поводи́р або пово́дир