nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові апостеріорний

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — апостеріОрний.

апостеріо́рний

апостеріо́рний, -на, -не

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

манґро́вія або ма́нґровія