nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові анґіна

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою І — анґІна.

анґі́на

анґі́на, -ни, -ні

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

нарко́за або на́ркоза