nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові анімістичний

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — анімістИчний.

анімісти́чний

анімісти́чний, -на, -не

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

козяти́нський або козя́тинський