nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові анімізм

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою І — анімІзм.

анімі́зм

анімі́зм, -му, -мові

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

сушни́к або су́шник