nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові аніліна

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою І — анілІна.

анілі́на

анілі́на, -ни, -ні

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

гри́зько або гризько́