nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові ануляція

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Я — анулЯція.

ануля́ція

ануля́ція, -ції, -цією

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

про́ґрес або проґре́с