nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові анульований

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — анульОваний.

анульо́ваний

анульо́ваний, -на, -не

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

бакте́рія або бактерія́