nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові антропологія

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — антрополОгія.

антрополо́гія

антрополо́гія, -гії, -гією (гр.)

Речення зі словом «антропологія»:

Аналогічно до того, як антропологія витіснила філософію як дисципліну шістдесятих, тепер її місце посіла психологія.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

на́куповувати або накупо́вувати