nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові антрекот

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — антрекОт.

антреко́т

антреко́т, -та; -ко́ти, -тів

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

діло́водка або ділово́дка