nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові антнукраїнський

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Ї — антнукраЇнський.

антнукраї́нський

антнукраї́нський, -ка, -ке

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

аре́штантський або арешта́нтський