nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові античність

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — антИчність.

анти́чність

анти́чність, -ности, -ності, -ністю

Речення зі словом «античність»:

Тисяча сторінок про античність і цю.

Ця двалінська античність має цікаву спадковість.

У нашій темній уяві античність буває або грецькою, або римською, або ж елліністичною.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

кістка́ або кі́стка