nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові антитеза

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Е — антитЕза.

антите́за

антите́за, -зи; -те́зи, -те́з

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

по́перебирати або поперебира́ти