nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові антиреспубліканський

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — антиреспублікАнський.

антиреспубліка́нський

антиреспубліка́нський, -ка, -ке

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

за́порозький або запоро́зький