nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові антимілітаристичний

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — антимілітаристИчний.

антимілітаристи́чний

антимілітаристи́чний, -на, -не

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

ослі́нець або о́слінець