nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові антимілітаризм

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — антимілітарИзм.

антимілітари́зм

антимілітари́зм, -му, -мові

Речення зі словом «антимілітаризм»:

Та його антимілітаризм був якимось своєрідним, французьким.

У німецькому молодіжному протестному русі антимілітаризм посідав особливе місце як відмінний спосіб засудити і Федеративну Республіку, і її нацистську попередницю.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

сумні́ву або су́мніву