nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові антимонархічний

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою І — антимонархІчний.

антимонархі́чний

антимонархі́чний, -на, -не

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

ква́ртирант або квартира́нт