nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові антимонархізм

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою І — антимонархІзм.

антимонархі́зм

антимонархі́зм, -му, -мові

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

пу́рпура або пурпу́ра