nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові антикритичний

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — антикритИчний.

антикрити́чний

антикрити́чний, -на, -не

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

ва́рвар або варва́р