nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові антигромадський

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — антигромАдський.

антигрома́дський

антигрома́дський, -ка, -ке

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

Є́лісей або Єлісе́й