nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові антибільшовицький

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — антибільшовИцький.

антибільшови́цький

антибільшови́цький, -ка, -ке

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

біжачи́ або біжа́чи