nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові анонім

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою І — анонІм.

аноні́м

аноні́м, -му; -ми, -мів

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

заси́паний або за́сипаний