nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові анонсувати

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — анонсувАти.

анонсува́ти

анонсува́ти, -су́ю, -су́єш

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

манірни́ця або мані́рниця