nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові анкетувати

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — анкетувАти.

анкетува́ти

анкетува́ти, -ту́ю, -ту́єш

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

ара́б або а́раб