nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові анексія

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Е — анЕксія.

ане́ксія

ане́ксія, -кеії, -кеією; -кеії, -кеій

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

дезорі́єнтація або дезорієнта́ція