nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові анексування

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — анексувАння.

анексува́ння

анексува́ння, -ння, -нню

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

зако́нниця або законни́ця