nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові анекдота

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — анекдОта.

анекдо́та

анекдо́та, -ти; -до́ти, -дот і -до́тів

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

бо́напартизм або бонапарти́зм