nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові англізований

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — англізОваний.

англізо́ваний

англізо́ваний, -на, -не

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

обме́жуватися або обмежува́тися