nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові анатомувати

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — анатомувАти.

анатомува́ти

анатомува́ти, -му́ю, -му́єш

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

за́річанин або заріча́нин