nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові анатомований

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — анатомОваний.

анатомо́ваний

анатомо́ваний, -на, -не

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

скринька́ або скри́нька