nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові анастатичний

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — анастатИчний.

анастати́чний

анастати́чний, -на, -не

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

понабрі́хувати або понабріху́вати