nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові анархізм

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою І — анархІзм.

анархі́зм

анархі́зм, -му, -мові

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

інси́нуйований або інсинуйо́ваний