nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові аналітика

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою І — аналІтика.

аналі́тика

аналі́тика, -ки, -ці

Речення зі словом «аналітика»:

Аналітика була конфіденційною, похідні дослідження приватними але вихідні дані оберталися навколо Сонця доступні для загального огляду.

Але гострість аналітика виявляється, власне, поза межами самих правил.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

остері́гши або о́стерігши