nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові анальфабетизм

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — анальфабетИзм.

анальфабети́зм

анальфабети́зм, -му, -мові

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

вино́шувати або ви́ношувати