nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові аналогія

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — аналОгія.

анало́гія

анало́гія, -гії, -гією; -ло́гії, -гій

Речення зі словом «аналогія»:

Така аналогія з футболом переносить статистику у конкретний контекст.

Тому така аналогія не викликає здивування.

Можливо, ця аналогія була не такою далекою від правди.

Отож аналогія до пиття попервах є допоміжною конструкцією, через яку намагалися окреслити цю незбагненну новацію.

Хоча аналогія між Польщею та радянськими республіками була доволі умовною, її уможливлювала сама структура Радянського Союзу.

Звичайно, життєвий жар не можна ототожнювати з вогнем, але аналогія повчальна.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

гуща́вина або гущавина́