nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові анаграма

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — анагрАма.

анагра́ма

анагра́ма, -ми, -мі (гр.)

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

вишкіри́ти або ви́шкірити