nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові анабаптизм

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — анабаптИзм.

анабапти́зм

анабапти́зм, -му, -мові

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

ве́ртій або верті́й