nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові амплітуда

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою У — амплітУда.

ампліту́да

ампліту́да, -ди; -ту́ди, -ту́д

Речення зі словом «амплітуда»:

Якщо він нічого не робитиме, то амплітуда його коливань зросте, і рух назад стане вже неможливим.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

Фра́нко або Франко́