nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові амортизація

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — амортизАція.

амортиза́ція

амортиза́ція, -ції, -цією

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

оберігши́ або обері́гши