nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові аморальний

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — аморАльний.

амора́льний

амора́льний, -на, -не

Речення зі словом «аморальний»:

Бо хоч який фальшивий і аморальний був увесь цей план, все ж Роберта розуміла, що і вона, і Клайд у безвихідному становищі.

Саме той бридкий, виснажений, аморальний чолов’яга з носом Торквемади віддалив Сару від мене.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

бе́зверхий або безве́рхий