nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові амнестувати

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою У — амнестУвати.

амнесту́вати

амнесту́вати, -ту́ю, -ту́єш

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

туча́ або ту́ча