nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові амнестований

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — амнестОваний.

амнесто́ваний

амнесто́ваний, -на, -не

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

візита́ або візи́та