nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові америкознавство

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — америкознАвство.

америкозна́вство

америкозна́вство, -ва, -ву

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

фанабе́рія або фанаберія́