nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові американізуватися

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — американізувАтися.

американізува́тися

американізува́тися, -зу́юся, -зу́єшся

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

видо́ювати або видоюва́ти