nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові американізований

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — американізОваний.

американізо́ваний

американізо́ваний, -на, -не

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

мазу́рок або мазуро́к