nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові амбуляторія

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — амбулятОрія.

амбулято́рія

амбулято́рія, -рії, -рією; -то́рії, -то́рій

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

асиґнаційни́й або асиґнаці́йний