nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові амбуляторний

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — амбулятОрний.

амбулято́рний

амбулято́рний, -на, не

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

Кобри́нщина або Ко́бринщина