nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові амбонний

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — амбОнний.

амбо́нний

амбо́нний, -на, -не

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

висушни́й або ви́сушний