nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові аматорствувати

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — амАторствувати.

ама́торствувати

ама́торствувати, -твую, -твуєш

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

Лаокоо́н або Ла́окоон